Monday, February 4, 2019

Sanatçı Stüdyosu - Bengisu Bayrak, Şeyda Özdamar


5-7 Şubat: Sanatçı Stüdyosu - Bengisu Bayrak, Şeyda Özdamar


Ziyaretçi Günleri: 8–9 Şubat
____
Şeyda Özdamar
Şeyda Özdamar, kendi kişisel anılarının belleğinde yarattığı çarpıklıkları, buluntu analog fotoğraflardan aldığı kesitleri, suluboya, lavi, kolaj, ve dikiş teknikleriyle birleştirerek yarattığı imajlarda ortaya koyar. Çalışmalara baktığınızda, tarihsel bir taban üzerine yapılmış yeni kurguları görebilirsiniz.

   


Bengisu Bayrak
1978 yılında Almanya'da doğdu. Marmara Ünivesitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden lisans (2001), İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema ve Televizyon Programı’ndan yüksek lisans (2005), Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’ndan sanatta yeterlik (2008) ve University of Wales’den işletme alanında yüksek lisans (2011) derecelerini aldı. Bengisu'nun neyin gerçek neyin sahte olduğuna dair algımızla oynayan yapıtları gerçek ve sahtenin üst üste çakıştığı bir alanda dururlar. Resim, yerleştirme ve video gibi araçları kullanarak hayal ettiği anlatıları görselleştirirken,tarihsel olguların ve sosyal düzenlerin inandırıcılığını sorguluyor. Alışıldık anlayışları kırmak ve alternatif anlatılar yaratmak için geçici olan şeyleri, sıradan dokümanları ve eski veya yeni kitapları birer arka plan gibi kullanıyor.Görseler: Marilyn Ulysses Okuyor: Tuval üzerine yağlıboya, 20 x 15 cm Merhaba Güzel Kız: Tuval üzerine yağlıboya, 15 x 20 cm

Saturday, February 2, 2019

Orhan Cem Çetin konuşma metni

https://orhancemcetin.wordpress.com/2019/02/03/galip/?fbclid=IwAR2p2iC141QmLpBCXgTtw12pY5BLPdUrXxnM61i3dg9zJyjYgOF2g-WxpHM

1 Şubat proje açılışı ve konuşmadan görseller

1 Şubat Konuşma ve proje tanıtımı - Orhan Cem Çetin, Eda Emirdağ

BÜLTEN

GALİP Açılış: 1.2.2019 18.30 Proje süresi: 5.2.2019 - 17.3.2019 Sanatçılar: Arzu Arbak, Batu Bozoğlu, Bengisu Bayrak, Cansu Topaloğlu, Ebru Sargın, Ege Kanar, Erdem Varol, Esen Küçüktütüncü, Hilal Can, İbrahim Karakütük, Karbon, Leyla Emadi, Melike Koçak, Merve Dündar, Rafet Arslan, Şeyda Özdamar, Yusuf Murat Şen Katkıda Bulunanlar Ali Taptık* Orhan Cem Çetin** Zeynep Sayın*** *Galip’in fotoğrafları Ali Taptık desteği ile dijital olarak görünür hale gelmiştir **Açılış Konuşması: Orhan Cem Çetin ve Eda Emirdağ ***Alıntı: Zeynep Sayın izni ile Proje Eda Emirdağ —— Bu proje, GALİP’ten geriye kalan bir kutu fotoğrafın Eda Emirdağ’a geçmesi ve dönüştürülmesinin hikayesidir. GALİP, dönem gazetelerinde, devrimci işçi sendikasında çalışır bazen bir düğün hatırasını bazen İstanbul boğazını fotoğraflar. GALİP, fotoğraf ile hayatını idame ederken 48 yaşında, bir cümlelik veda mektubu ve fotoğraflarını bırakarak kendi eliyle yaşamına son verir. Ölümünden 19 yıl sonra Eda Emirdağ’a geçen bu arşiv, sanatçıyı miras – intihar - buluntu nesne – yok ol(ama)ma -ölüm gibi konular hakkında düşündürür. Sanatçı eline geçen bu ‘miras’ı farklı disiplinlerde çalışan sanatçı arkadaşlarıyla paylaşıp arşivin sanat objesine dönüşmesini hedefler. Aşağıdaki tarihlerde sanatçılar PASAJ'ı bir çalışma alanı olarak kullanacaktır. PASAJ Bağımsız Sanat Alanı Mumhane cad. 45/29 Karaköy, İstanbul www.pasaj.org pasajist@gmail.com 1 Şubat | February 19:00 Konuşma ve proje tanıtımı: Orhan Cem Çetin, Eda Emirdağ Katılım herkese açık ve ücretsizdir. 5-7 Şubat Sanatçı Stüdyosu: Bengisu Bayrak, Şeyda Özdamar Ziyaret Günleri: 8-9 Şubat 12-14 Şubat | February Zine Lab: Hilal Can, Melike Koçak, Rafet Arslan Ziyaret Günleri: 15-16 Şubat 19-21 Şubat Sanatçı Stüdyosu: Leyla Emadi, Merve Dündar Ziyaret Günleri | Visiting days: 22-23 Şubat | February 26 Şubat Karanlık Oda Lab: Ege Kanar Katılım kısıtlıdır, rezervasyon ile belirlenecektir. | The admission is limited, reservation is required. 1-2 Mart Açık Stüdyo: Karbon, Yusuf Murat Şen Katılım herkese açık ve ücretsizdir. | The admission is free and open to everyone. 7 Mart Görsel Konuşmalar Atölyesi: Arzu Arbak Katılımcılar sanatçı tarafından açık çağrı ile belirlenecektir. | The participants will be decided by the artist through open call. 8-9 Mart | March Fotokitap Lab: Erdem Varol, İbrahim Karakütük Katılım herkese açık ve ücretsizdir. | The admission is free and open to everyone. 12-13 Mart | March Performans: Batu Bozoğlu - Ebru Sargın Katılım herkese açık ve ücretsizdir. | The admission is free and open to everyone 15-16 Mart Açık Stüdyo: Cansu Topaloğlu, Esen Küçüktütüncü Katılım herkese açık ve ücretsizdir. | The admission is free and open to everyone. PASAJ Bağımsız Sanat Alanı Mumhane cad. 45/29 Karaköy, İstanbul www.pasaj.org pasajist@gmail.com

son not

‘’ aslında ben hepinizi seviyorum ama sevgide yetersizim çok kimseyi sevmek istediğim için’’ GALİP

GALİP fotoğrafları instagramda